„Na cigaretách je varování, že kouření může zabíjet. Na publikacích Svědků se nikde nepíše: Může rozvracet rodiny,“ říká Otto Vítek.

V pondělí 28. května proběhla v prostorách kralupského hotelu Sport debata s bývalými členy Svědků Jehovových, které vyzpovídal Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th.D.. Mezi příchozími byli jak vyloučení či neaktivní Svědkové, tak také zástupci z jiných církví, většinou protestantských. Akce byla velmi komorní vzhledem k velikosti místnosti a počtu lidí a nesla se v rodinné atmosféře. Do čela panelové diskuse zasedli dva zakladatelé webové stránky Badatelé bible Peter Antal a Otto Vítek.

Moderátor debaty, známý český religionista Zdeněk Vojtíšek hned na začátku předeslal, že od něj rozhodně kritiku neuslyšíme: „Mám v řadách Svědků i své přátele. Navíc my religionisté musíme být nestranní, aby nás v práci nic neomezovalo.“

Peter Antal se přidal ke Svědkům několik málo let po revoluci coby vrcholový sportovec. Své sportovní kariéry ale záhy nechal ve prospěch víry, které se poté začal věnovat naplno. Jeho postupný odchod z organizace začal v době, kdy byl starším sboru.

Zatímco Petera táhla k organizaci touha po poznání „pravdy“, Otto byl ke křtu dotlačen. Svědkem Jehovovým se stal v totalitě, na začátku osmdesátých let, ale nikdy nebyl příliš přesvědčený o tom, že si církev zvolil správně. Manželka už byla pokřtěná a jeden z „bratrů“ se rozhodl ke stejnému kroku dovést i Ottu. „Tobě to strašně trvá, ty prostě trháš rodinu,“ dozvídal se na studiích bible od svého učitele. Po téměř denních návštěvách a nátlaku nakonec povolil.

Veškerá komedie okolo Ottova vstupu do společenství vyvrcholila právě v den křtu, který probíhal doma ve vaně za přítomnosti asi patnácti lidí. Uchazeč o křest byl už řádně připraven, když v tom zjistili, že neteče voda. „To je prostě jakýsi ďábelský počin, ďábel nechce, abys byl pokřtěn,“ zněl troufalý posudek jednoho ze zúčastněných. „A co když je to jinak?“ dovolil si oponovat Otto a všechny okolo tím na malou chvíli uvedl do rozpaků. Nakonec ale přeci jen křest proběhl.

Otto už při odpovídání na otázky, které jsou před křtem pokládány každému uchazeči, věděl, že lže. „Ten pán, který mě vyučoval, se se mnou domluvil, že budu vždycky odpovídat kladně. Věděl jsem, že jsem v tu chvíli byl asi jeden z největších lhářů na světě, ale všechno jsem to tam potvrdil, ať je klid.“

O své členství v organizaci po pár letech přišel. Nikdo mu neřekl nic o tom, že pokud něco v bibli pochopí jinak, než jak káží svědkové, všichni jeho blízcí s ním zpřetrhají kontakty. „Dneska je na cigaretách napsáno: Kouření může zabíjet. Oni by měli mít napsáno někde v literatuře, že nesouhlas s učením Svědků Jehovových může rozbíjet rodiny.“

Korunu tomu všemu nasazuje ‚prohřešek‘, kvůli kterému byl Otto propuštěn. Nesouhlasil s výkladem určitého biblického verše a otevřeně o tom mluvil. Pár let po jeho vyloučení zjistil, že Svědkové Jehovovi změnili výklad onoho verše a je nyní totožný s tím, který on dříve prosazoval. „Nikdo se mi ani nepřišel omluvit, dozvěděl jsem se to od své ženy, které to řekl starší,“ uvádí dále Otto Vítek. Celý jeho příběh je k dispozici ZDE.

Po obsáhlém vyprávění obou hostů debaty přišla řada na dotazy z publika. Mnoho diváků bylo také bývalými Svědky, a proto nezřídka kromě dotazu někteří připojili i svou vlastní zkušenost.

Na závěr Doc. Vojtíšek zdůraznil, že končí pouze oficiální část debaty, ale ta neoficiální právě začíná. A skutečně. Po ukončení mnoho lidí v místnosti zůstalo a diskutovalo v hloučcích, dokud je personál hotelu nepožádal o odchod.

Celá akce byla velmi příjemným setkáním.

 

ZDE je odkaz na zvukový záznam z akce.


 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *