„Miliony žijících nikdy nezemřou“ aneb jak si udržet členy po nezdařeném proroctví

„Miliony nyní žijících nikdy nezemřou,“ tak zněl Ruthefordův výrok na sérii veřejných přednášek v roce 1918. Jeho prohlášení se vztahovalo k proroctví, že v roce 1925 začne docházet k postupnému vzkříšení lidí na zemi počínaje Abrahamem, Izákem a Jákobem. To se na několik následujících let stalo ústředním učením organizace.

Stánek s velkým nápisem „Miliony nyní žijících nikdy nezemřou. A je to myšleno doslova. Je to fakt!“

Neúspěšná předpověď konce světa v roce 1914 (i nesplnění „náhradních termínů“ v letech 1915 a 1918) a následné úmrtí dosavadního vůdce Charles Taze Russela všemi otřásla. Následovník Rutherford se tedy pokusil dát věci do pořádku a znovu probudit ve členech Badatelů bible touhu pokračovat v kázání. Vzniklo tak nové proroctví o roce 1925.

A co toto proroctví zahrnovalo?

  • Konec falešného náboženství
  • Nastolení ráje na zemi
  • Vzkříšení mrtvých
  • Sionské učení o obnově Palestiny

Všechna tato očekávání jsou podrobněji popsána v brožuře „Miliony nyní žijících nikdy nezemřou“, která vyšla v roce 1920, celá je k dispozici ZDE.

Rutherford se o blížící se naději zmiňoval s naprostou jistotou. V jednom čísle Strážné věže se vyjádřil takto:

„[…] Časová posloupnost není dána lidmi, ale Bohem. […] Stále více jasných důkazů svědčí o tom, že se nejedná o pouhou domněnku, ale o reálný fakt. Současná pravda není lidského původu.“

                                                                                  Strážná věž z 15. července 1922

„Důkazů“ blížícího se konce bylo několik. Například zemětřesení, jejichž počet se v roce 1925 ve Spojených státech rapidně zvýšil, byla připisována Kristovu zásahu.

 

„27. a 28. června proběhla v Montaně řada zemětřesení, kvůli kterým popraskalo mnoho domů. […] Celá země se zdá být neklidná a není pochyb, že se připravuje na největší ze všech zemětřesení, které bylo předpovězeno Pánem…“

                              The Broadcaster, 13. července 1925

 

Učení o roce 1925 bylo založeno na složitých počtech letopočtů od vstupu Židů do Kanaánu. O tomto nezdařeném proroctví se zmiňuje sama publikace Svědků Jehovových:

„V brožuře vydané v roce 1920 bylo uvedeno, že počítá-li se sedmdesát plných Jubilejí od roku, o němž se předpokládalo, že je to rok, kdy Izrael vstoupil do Zaslíbené země, […] mohlo by to ukazovat na rok 1925.“

Svědkové Jehovovi — Hlasatelé Božího Království, str. 632,633

Po roce 1925, kdy se proroctví ukázalo jako nepravé, zažívala společnost obrovský odliv členů. Skončila tím éra předpovědí? Nikoli. V příštím článku se zaměříme na další letopočty, kdy měl údajně přijít konec světa.


   Zdroj: jwfacts.com 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *