Pět největších kuriozit, které najdeme v tajné příručce pro starší ve sborech

Všem starším ve sborech Svědků Jehovových je poskytnuta instruktážní kniha, která podrobně popisuje, jak řešit některé záležitosti uvnitř sboru. Sáhnou po ni pak zvláště když se jedná o „soudní záležitosti“, tedy o případy, kdy některý ze Svědků zhřeší. Mimo jiné dává i pokyny ke jmenování nových starších, k tomu, co dělat, když přijde nějaká přírodní katastrofa a mnoho dalších instrukcí pro člověka v takto významném postavení.

Kniha nesoucí název „Veďte boží stádo“* je tajná a většina „běžných“ svědků o její existenci vůbec neví.

A co v ní tedy je?

1. Starší mohou zůstat ve funkci i přes jejich někdejší hříchy.

Zatímco všichni přicházejí o své „výsady“ (různé úlohy, které ve sboru plní) kvůli svým hříchům, starším se z jejich prestižního místa nechce.

Příručka se o tom jasně zmiňuje na straně 38:

„Pokud se starší přizná, že se v minulosti dopustil vážného přestupku, funkci si může ponechat, pokud jsou splněny následující body: Zhřešil před více než několika lety a už dlouhou dobu činí pokání. Uznává, že se měl jít přiznat hned, když k hříchu došlo. Roky už slouží oddaně Jehovovi, očividně má jeho požehnání a ostatní na shromáždění k němu mají úctu.“

2. Žena nemá právo před svým mužem zatajit jakoukoli podrobnost svého hříchu, přestupky muže mohou být naopak podány bez detailů.

Zatímco manžel, jakožto hlava rodiny i manželského svazku**, by se měl účastnit ženina „výslechu“, kde starší obvykle vyzvídají sebemenší podrobnosti hříchu (např. cizoložství), žena je z tohoto jednání v případě chyby na straně manžela vynechána. Ačkoli je nezbytné, aby se o jeho selhání dověděla, podrobnosti, které starší vyžadují znát, jsou ji zatajeny. Kniha se o tom vyjadřuje na stranách 84-85:

„Pokud je obviněna z hříchu vdaná sestra, je moudré, aby se její manžel účastnil jednání. Muž je hlavou manželského svazku a jeho snaha ženu správně nasměrovat pro ní může být velkou pomocí…“

Příručka dále uvádí:

„Pokud se manžel dopustí cizoložství, je povinen o tom informovat svou ženu. […] Pokud manžel odmítne zpravit manželku o svém hříchu, je na starších, aby tak učinili. Neměli by ale zacházet do podrobností…“

3. Rodina staršího se k příručce nemůže ani přiblížit.

Netřeba něco vysvětlovat, tato pasáž v knize dává jasné pokyny:

„Rádi bychom zdůraznili, jak je důležité tuto publikaci držet mimo dosah ostatních. Neměla by být ledabyle nechávána na stolech nebo na jiných místech, které jsou lehce přístupné například ostatním rodinným příslušníkům. Nikdo jiný by k ní neměl mít přístup.“

4. Sestry se knihy nemůžou ani dotknout, ostatní bratři pouze pod dohledem staršího.

„Pokud staršímu vypomáhá jiný pokřtěný bratr, který není starší, a přijde do kontaktu s publikací, mělo by k tomu dojít pouze za přítomnosti a pod dohledem staršího. Externisté, sestry a nevěřící k zacházení s knihou nemají žádná oprávnění. Kniha musí být zachována v diskrétnosti.“

5. Váš manžel vás podvedl? Tak ať nám to řekne do očí!

Svědkové se mohou rozvádět pouze v případě, že alespoň jeden z manželské dvojce zcizoloží. Jakmile vás ale manželský partner podvede, musí se podle příručky sám přiznat přímo starším. Co ale dělat, když se přiznat nechce? K tomu publikace návod nedává.

Proslulí aktivisté na youtube, manželský pár Marc a Cora Lathamovi z Británie, zažili toto pravidlo v celé své kráse.

„Nemohla jsem si vzít Marca, jelikož jsem nebyla ‚duchovně svobodná‘,“ líčí Cora, která s manželem na youtube natáčí videa, kde kritizují Svědky Jehovovi. Cora se i přes všechny rady a varování rozvedla s nevěrným manželem, nicméně bez jeho přiznání byl rozvod z náboženského hlediska neplatný. Nemohla se tak znovu vdát. I přesto ale opět nerespektovala pravidla a vdala se napodruhé. Když byla vyloučena ze společnosti, přiznání jejího muže se ke starším dostalo. To už ale bylo pozdě.

 

Celá kniha je v Angličtině dostupná ZDE


* z anglického originálu „Shepherd the Flock of God“, oficiální překlad názvu pro české Svědky Jehovovi je dosud neznámý. Pokud ho znáte nebo jste dokonce držiteli této příručky, kontaktujte nás na info@jehovateiste.cz.

**Nadřazenost muže v manželství zakládají Svědkové, jako i mnoho jiných křesťanských církví, na textu z 1. Korinťanům 11:3

„Chci však, abyste věděli, že hlavou každého muže je KRISTUS; hlavou ženy je zase muž; hlavou KRISTA je zase Bůh.“

Svaté písmo, překlad nového světa


zdroj: www.jwvictims.org

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *